Zapisz się przez internet

lub przez telefon: 41-33-08-800 kom: 535-60-60-14

Status prawny placówki

Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny decyzją Dyrektora Wołogodzkiego Urzędu Pracy z dnia 18.02.2014 r. zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.26/00017/2014.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON: 260631609 nadanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach.